- Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012 của Bộ TT&TT quy định về Quản lý thuê bao di động trả trước nêu rõ, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm báo cáo hàng tháng với Sở TT&TT về số lượng thuê bao được đăng ký thông tin. Đây được coi là một trong những giải pháp để tăng cường quản lý chặt thuê bao di động trả trước, tiến tới dọn dẹp thuê bao ảo, SIM rác và vấn nạn tin nhắn rác hệ lụy.

Được đưa lên website của Bộ TT&TT từ ngày 14/10 vừa qua để lấy ý kiến góp ý, dự thảo Thông tư cũng bỏ quy định "Trường hợp cá nhân là người đứng tên đại diện cho cơ quan tổ chức chỉ được sử dụng số chứng minh nhân dân, hộ chiếu của mình để đăng ký tối đa 100 số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động". Thay vào đó, số lượng SIM di động trả trước dành cho thiết bị chỉ phải phù hợp với quy mô và hoạt động của cơ quan, tổ chức và được cấp theo mã mạng viễn thông di động mặt đất dành cho thiết bị theo quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 của Bộ TT&TT.

{keywords}

Sau 72 giờ kể từ khi hoàn thành đăng ký thông tin thuê bao, nếu thuê bao không thực hiện gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến doanh nghiệp viễn thông di động để kích hoạt dịch vụ  thì thông tin thuê bao đã đăng ký sẽ bị hủy. Chủ thuê bao muốn sử dụng dịch vụ phải làm thủ tục như đối với thuê bao mới.

Các chủ thuê bao sẽ phải đến đăng ký trực tiếp tại điểm đăng ký thông tin thuê bao và xuất trình các giấy tờ sau: Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 6 tháng;  Đối với cơ quan, tổ chức: giấy giới thiệu; bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật; Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức được đăng ký thông tin thuê bao.

Ngoài ra, cũng theo nội dung Dự thảo, mỗi cá nhân sẽ được sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của mình để đăng ký tối đa 5 số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động.

Như vậy là so với điều 9 của Thông tư 04, số lượng thuê bao di động trả trước tối đa của mỗi mạng mà một cá nhân có thể đăng ký đã tăng từ 3 số lên 5 số. Tuy nhiên, việc tăng số sim mỗi cá nhân có thể đăng ký với 1 nhà mạng lên xuất phát từ nhu cầu nhằm đáp ứng các dịch vụ mới khác ngoài nghe gọi truyền thống như thiết bị định vị, công tơ điện điện tử...

Liên quan đến trách nhiệm của nhà mạng, dự thảo Thông tư có sửa đổi một số điểm cũng như bổ sung thêm các điều khoản mới. Chẳng hạn như định kỳ tháng đầu tiên của mỗi quý, doanh nghiệp viễn thông sẽ phải "áp dụng các biện pháp kỹ thuật và nhân công kiểm tra, rà soát, phát hiện các thông tin thuê bao không chính xác, không rõ ràng, chưa đầy đủ, bị trùng lặp; tần suất, thời gian đăng ký không hợp lý và các sai phạm khác". Trường hợp có sai phạm, nhà mạng thực hiện đăng ký lại thông tin theo quy định tại Khoản 19 Điều này.

Tại mỗi phường, xã trên cả nước (trừ các xã chưa có điện lưới quốc gia), và tại mỗi quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông di động chiếm thị phần khống chế phải triển khai ít nhất một điểm đăng ký thông tin thuê bao. 

Hiện tại, trong danh mục doanh nghiệp viễn thông di động chiếm thị phần khống chế chỉ có Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, nên sẽ chỉ có duy nhất nhà mạng này chịu sự điều chỉnh của quy định nói trên.

Nếu phát hiện các thuê bao có thông tin không đầy đủ, không chính xác, nhà mạng sẽ phải gửi tin nhắn và áp dụng các phương thức thông báo phù hợp để yêu cầu chủ thuê bao thực hiện đăng ký lại thông tin. Sau 10 ngày kể từ khi chủ thuê bao nhận được thông báo nhưng không đăng ký lại thông tin theo đúng quy định, nhà mạng sẽ tạm dừng hoạt động (khóa chiều gọi đi) của thuê bao đó và chấm dứt hoàn toàn hoạt động sau 30 ngày.

Trước ngày mùng 10 hàng tháng, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm báo cáo Sở TT&TT số lượng thuê bao được đăng ký thông tin thuê bao tại mỗi điểm đăng ký thông tin thuê bao trên địa bàn của tháng trước đó.

Như vậy là so với Thông tư 04, quy định về việc báo cáo các cơ quan quản lý đã được siết chặt hơn. Thay vì chỉ báo cáo định kỳ theo quý và hết năm với các Sở, doanh nghiệp sẽ phải tăng tần suất báo cáo thành đơn vị hàng tháng. Đây được coi là một trong những giải pháp để tăng cường quản lý chặt thuê bao di động trả trước, tiến tới dọn dẹp thuê bao ảo, SIM rác và vấn nạn tin nhắn rác hệ lụy.

Theo dự kiến, dự thảo Thông tư sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp đến hết ngày 14/12/2015.

T.C