Dự và phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, biểu dương những thành tích mà Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong năm 2020.

Năm 2021 là năm mở đầu cho một thập kỷ mới, năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết ở trong nước, thời cơ, thuận lợi là cơ bản, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức.

Các thế lực thù địch sẽ còn đẩy mạnh các hoạt động "diễn biến hoà bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Tình hình thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, hoạt động của các loại tội phạm sẽ còn có những diễn biến bất thường...

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định những vấn đề đó chắc chắn sẽ tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của Quân đội năm 2021.

Tán thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo tổng kết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và lưu ý thêm một số nội dung để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Trước tiên, thực hiện tốt chức năng tham mưu về quân sự, quốc phòng. Chủ động, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước những đối sách bảo vệ đất nước, giữ vững ổn định, hoà bình, làm nền tảng để xây dựng, phát triển đất nước bền vững.

Tập trung xử lý có hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới, nhất là các tình huống trên Biển Đông, tuyến biên giới và vùng biển Tây Nam, các quan hệ quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

"Quân đội tuyệt đối không được chủ quan, thoả mãn, không được để xảy ra bị động, bất ngờ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh.

{keywords}
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng QĐND Việt Nam.

Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh. Xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ của các quân khu. Hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng và kỷ luật quân đội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân đội nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, coi trọng xây dựng hải đội dân quân thường trực, dân quân ở những địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới.

Phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội với Công an và các lực lượng chức năng khác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch. Phòng, chống vi phạm, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước.

Quân đội phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa dân các địa phương chuẩn bị tốt mọi mặt, tính toán căn cơ hơn để sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần "ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội".

{keywords}
Các đại biểu dự hội nghị.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục lưu ý: "Chúng ta không được chủ quan, thoả mãn, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp, duy trì các chốt, điểm, ngăn chặn ngay từ bên ngoài và làm chặt chẽ ở bên trong, đề phòng dịch bệnh bùng phát trở lại, bởi những nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn". 

Tập trung đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội; xây dựng đơn vị "mẫu mực, tiêu biểu", toàn quân có môi trường văn hoá lành mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. 

Đến năm 2025, cơ bản kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh. Đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. 

Tích cực ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng. Từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, nâng cao tiềm lực quốc phòng, sức mạnh phòng thủ của đất nước.

Chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu.

Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục sâu sắc nhiệm vụ, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức cách mạng, tình thương yêu đồng chí, đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ.

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tiếp tục đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, Quân đội ta. Đấu tranh chống các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, không để suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, phải thực sự nêu gương, thực sự mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm, trí tuệ và năng lực thực tiễn để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

"Phải chủ động kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ, phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, không sợ khuyết điểm, càng không che giấu khuyết điểm, không nể nang, né tránh, kiên quyết xử lý các vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng và kỷ luật quân đội"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo. 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá và hội nhập quốc tế của Đảng, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

{keywords}
 

Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là các nước liền kề, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống. Chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương. Tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước và Quân đội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng năm 2020 đang dần khép lại với đầy ắp các sự kiện, với biết bao nhiêu khó khăn, trở ngại, với một khối lượng công việc lớn, nặng nề và phức tạp. Nhưng cũng là năm để lại nhiều dấu ấn rất tốt đẹp, sâu sắc, năm để lại những thành quả rất quan trọng, niềm tin tưởng và hy vọng lớn lao và cho ta nhiều bài học quý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, nhất định Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, mãi mãi xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" và sự yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sau hội nghị cần khẩn trương phổ biến, học tập và quán triệt để toàn quân triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Trước mắt, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng, chuẩn bị đón Tết Tân Sửu, công tác tuyển quân và huấn luyện năm 2021.

Trần Thường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Quân chính toàn quân 2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Quân chính toàn quân 2020

Sáng nay (7/12), tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020.