Quan hệ nước lớn

Cập nhập tin tức Quan hệ nước lớn

Nước Nga đã trở lại, vì thế giới cần Putin?

Hoa Kỳ, và các nước trên thế giới nên chào đón sự hợp tác của Nga tại Syria. Tuy nhiên, vẫn phải giải quyết một số vấn đề quan trọng trong ngắn hạn trước khi có thể đạt được các mục tiêu dài hạn của việc hợp tác với Nga.

Nga-Trung: Bằng hữu nhưng không tương đồng

Trong khi Nga và Trung Quốc thường chúc mừng nhau vì tình bằng hữu sâu đậm, các tham vọng và lợi ích của họ dường như không tương đồng, trừ một lợi ích chung là chứng kiến sức mạnh Mỹ bị kiềm chế. Tại sao vậy?