Quan hệ nước lớn

Cập nhập tin tức Quan hệ nước lớn

Thay vì hướng tới một cuộc chiến tranh lạnh, thế giới có thể đang hướng đến một hệ thống quốc tế do bốn cường quốc lãnh đạo, với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Đức thống trị các khu vực riêng của mình.

Nước Nga đã trở lại, vì thế giới cần Putin?

Hoa Kỳ, và các nước trên thế giới nên chào đón sự hợp tác của Nga tại Syria. Tuy nhiên, vẫn phải giải quyết một số vấn đề quan trọng trong ngắn hạn trước khi có thể đạt được các mục tiêu dài hạn của việc hợp tác với Nga.

Nga-Trung: Bằng hữu nhưng không tương đồng

Trong khi Nga và Trung Quốc thường chúc mừng nhau vì tình bằng hữu sâu đậm, các tham vọng và lợi ích của họ dường như không tương đồng, trừ một lợi ích chung là chứng kiến sức mạnh Mỹ bị kiềm chế. Tại sao vậy?