quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Cập nhập tin tức quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Bảo tàng của xã Kim Lan - nơi trưng bày những đồ gốm cổ được xây dựng nhờ sự quên góp của nhiều người Nhật Bản yêu quý Việt Nam.