quận Hoàn Kiến

Cập nhập tin tức quận Hoàn Kiến

Cư dân ‘phố cà phê đường tàu’ lại có đơn kêu cứu

Trong đơn, cư dân nêu ra các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách nếu ‘phố cà phê đường tàu’ được mở cửa trở lại.