quận huyện

Cập nhập tin tức quận huyện

Một quận diện tích nhỏ hơn cấp phường sao không sáp nhập

Ông Đỗ Văn Đạo, PGĐ Sở Nội vụ TPHCM nêu quan điểm về việc chia tách đơn vị hành chính tại địa bàn

TP.HCM “xử” đơn vị dùng thư mời họp bằng giấy

Tới ngày 15/7, đơn vị hành chính nào ở TP.HCM còn dùng thư mời họp bằng giấy sẽ bị phê bình.