quản lý nợ công

Cập nhập tin tức quản lý nợ công

Thủ tướng phê duyệt Chương trình quản lý nợ công giai đoạn 2021-2023

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2021.

'2 chỗ đi vay, 1 chỗ chia tiền là bất hợp lý'

Chủ tịch QH cho rằng cách quản lý nợ công theo kiểu, 2 chỗ đi vay, 1 chỗ chia tiền, rồi một nơi đi trả nợ là bất hợp cần phải sửa.

Bộ trưởng Tài chính nói về quản lý rủi ro đối với nợ công

Theo Bộ trưởng Tài chính, cần quy định các nội dung cụ thể hướng dẫn quản lý và xử lý rủi ro đối với nợ công.

Bộ Chính trị chỉ đạo cơ cấu lại NSNN và quản lý nợ công

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Trình luật Biểu tình vào cuối năm 2017

QH hôm nay biểu quyết rút dự án luật Biểu tình khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 để chuyển sang năm 2017.