quản lý

Cập nhập tin tức quản lý

Nhà lãnh đạo: Cái tôi càng lớn, quản lý càng khó?

Càng lên chức cao, các lãnh đạo càng nhận được nhiều đặc quyền, sự tung hô từ cấp dưới. Tuy nhiên, nếu lãnh đạo xem mọi thứ là mặc nhiên, cái tôi có thể “phồng to”, gây khó khăn trong công việc quản lý.

Bộ ngành thích ra điều kiện để quản lý: Nỗi bất an của doanh nghiệp

Tư duy ưu tiên quản lý Nhà nước bằng công cụ “điều kiện kinh doanh” đang tạo ra những rào cản, khiến môi trường kinh doanh không thông thoáng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các DN, mà còn đến cả nền kinh tế.