quân nhân chuyên nghiệp

Cập nhập tin tức quân nhân chuyên nghiệp

Bốn đối tượng được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ trong quân đội

Bộ Quốc phòng đã bổ sung quy định về các đối tượng, điều kiện quân nhân chuyên nghiệp được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ.

Quân nhân nghỉ hưu tuổi 50 ảnh hưởng quân đội

Theo Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, quy định tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân chuyên nghiệp ở độ tuổi 50 trở xuống ảnh hưởng chất lượng xây dựng quân đội.