- Theo Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, quy định tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân chuyên nghiệp ở độ tuổi 50 trở xuống ảnh hưởng chất lượng xây dựng quân đội. 

Trình luật Quân nhân chuyên nghiệp tại QH chiều nay, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh nêu bất cập của Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng quy định tuổi nghỉ hưu ở độ tuổi 50 trở xuống.

Theo Bộ trưởng, với những quân nhân chuyên nghiệp, đó là lúc tuổi đời vẫn còn trẻ, có sức khỏe và có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ. Quy định tuổi nghỉ hưu như vậy ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng quân đội. 

Bên cạnh đó, việc quân nhân chuyên nghiệp chỉ phục vụ tại ngũ đến 50 tuổi như quy định hiện hành sẽ không đủ điều kiện để được hưởng mức lương hưu là 75% theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Điều này ảnh hưởng đến tâm tư nguyện vọng của quân nhân chuyên nghiệp.

{keywords}

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Ảnh: Hoàng Long

Theo ông Phùng Quang Thanh, chế độ, chính sách đối với công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng cũng chưa bảo đảm công bằng.

Mặc dù trong cùng một đơn vị, cùng vị trí việc làm, cùng điều kiện, môi trường làm việc với quân nhân chuyên nghiệp nhưng chế độ, chính sách hưởng khác nhau như phụ cấp thâm niên, bảo hiểm y tế.

Quân nhân chuyên nghiệp được thuê nhà ở công vụ

Bộ trưởng Quốc phòng cho hay hiện nay yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại đòi hỏi quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng trong quá trình quản lý, sử dụng, làm chủ và sản xuất, sửa chữa, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự phải có trình độ, tay nghề, có tính chuyên nghiệp và khả năng sáng tạo cao.

Do đó phải có cơ chế, chính sách phù hợp, trong đó có chính sách về tiền lương để giữ gìn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo dự thảo luật, tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng được tính theo chức danh, trình độ đào tạo phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội. 

Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng được hưởng phụ cấp thâm niên; phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc và phụ cấp, trợ cấp có tính chất đặc thù quân sự; được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; được thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.

UB Quốc phòng An ninh đồng tình kiến nghị QH xác định chế độ tiền lương phù hợp với tình hình mới;  xây dựng bảng lương riêng cho từng đối tượng. 

"Việc trả lương phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng", Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh nhấn mạnh.

Chung Hoàng