quân tình nguyện Việt Nam

Cập nhập tin tức quân tình nguyện Việt Nam

Chuyện về những chiến sĩ tình nguyện bên đất bạn

Những ngày tháng đồng cam cộng khổ bên đất bạn Campuchia vẫn in đậm trong tâm trí những người lính tình quyện cũng như chuyên gia Việt Nam.

Những hình ảnh phơi bày sự tàn bạo của chế độ diệt chủng Pol Pot

Ngày 17/4/1975, đất nước Campuchia rơi vào tay chế độ diệt chủng Khmer Đỏ do Pol Pot đứng đầu.

Cuộc chiến hồi sinh cho dân tộc Khmer

 - Các lãnh đạo Campuchia khẳng định, quân đội nhân dân Việt Nam đã giải phóng đất nước họ khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.