Trung tâm IOC Quảng Nam được xây dựng với mục tiêu nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, chất lượng phục vụ người dân, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển bền vững.

Hệ thống điều hành có khả năng giám sát và quản lý từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình huống, sẽ cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, công nghệ được áp dụng trong hệ thống sẽ cho phép thực hiện phân tích dữ liệu lớn để đưa ra các cảnh báo, hỗ trợ công tác ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, điều hành của các cấp chính quyền.

{keywords}
Quảng Nam khai trương trung tâm điều hành thông minh IOC
{keywords}
Trung tâm IOC Quảng Nam sẽ giám sát nhiều lĩnh vực như: Kinh tế - xã hội, Y tế, Giáo dục....

Ngoài ra, Trung tâm IOC Quảng Nam sẽ tiếp nhận phản ánh hiện trường, kiến nghị của người dân. Hệ thống này được xây dựng ứng dụng trên ứng dụng Quảng Nam trực tuyến, thực hiện trên điện thoại thông minh, đăng tải trên các kho ứng dụng Google Play, Apple Store để người dân tải về cài đặt.

Thông qua ứng dụng này, người dân có thể phản ánh các thông tin, ý kiến về cho chính quyền một cách nhanh chóng, tiện lợi, các cơ quan chức năng có trách nhiệm trả lời các ý kiến của người dân trong thời gian sớm nhất.

Hệ thống gồm 10 hợp phần gồm: Giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; Giám sát, điều hành lĩnh vực Y tế; Điều hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Phản ánh hiện trường, kiến nghị người dân; Giám sát an toàn thông tin trên môi trường mạng; Giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông; Giám sát hoạt động của các tàu cá; Giám sát điều hành lĩnh vực du lịch và tài nguyên môi trường.

Hiện nay, hệ thống đang khai thí điểm tại TP Tam Kỳ và Hội An trên lĩnh vực: trật tự đô thị, môi trường và vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Lê Bằng