qui hoạch đô thị

Cập nhập tin tức qui hoạch đô thị

Nước ngập bủa vây Sài Gòn do tắc tư duy?

Người ngày một đông, dân sinh xây dựng tự phát, lối thoát nước lộ thiên bị lấn lấp, cạn và hẹp dần, cống xả chính không tính hết lưu lượng mưa lớn nhất hoặc không thường xuyên làm sạch rác rến; đó là nguyên nhân xa của "Sài Gòn ngập".

Cháy nhà, sập cẩu và tư duy 'để mai tính'

Chừng nào người dân có thể ung dung và khoan thai di chuyển trên đường mà không lo cần cẩu hay những thứ gì đó rơi vào đầu?