Quốc hội họp bất thường

Cập nhập tin tức Quốc hội họp bất thường

Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này.

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.

Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Toàn văn thông cáo Kỳ họp bất thường lần thứ 4 của Quốc hội

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo về kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV ngày 2/3/2023 bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước.

Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quốc hội họp bất thường bầu Chủ tịch nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông cáo kỳ họp bất thường của Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 3 của Quốc hội khóa XV diễn ra vào chiều 18/1/2023.

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.

Hình ảnh Quốc hội họp kỳ bất thường về công tác nhân sự

Chiều 18/1, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ ba để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc

Với kết quả biểu quyết 465/482 (chiếm 93,75%) đại biểu tán thành, chiều nay Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.