{keywords}
 

 

Hình ảnh chốt cứng được dựng tại hàng loạt điểm ở Hà Nội

Hình ảnh chốt cứng được dựng tại hàng loạt điểm ở Hà Nội

Hàng loạt chốt cứng đã được lực lượng chức năng TP Hà Nội hoàn thành lắp đặt tại nhiều địa điểm trên địa bàn trong ngày 4/9.

Ban Thời sự

(Thiết kế: Nguyễn Hồng Anh)