- Bộ trưởng TT&TT cho hay định hướng của Bộ Chính trị về quy hoạch báo chí là không cần nhiều về số lượng mà làm sao để báo chí tinh về chất lượng hơn. Đây là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng nhiều tổ chức, cá nhân, xã hội. 

Trao đổi với báo chí bên lề phiên họp QH hôm nay, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết quy hoạch báo chí là nhiệm vụ rất quan trọng. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về báo chí phải xác định quy hoạch, kế hoạch, chiến lược quy hoạch báo chí. 

"Đây là việc bình thường, là nhiệm vụ cần thiết và là trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cụ thể của Chính phủ" - ông nói. 

Bộ trưởng cũng cho biết chưa có quy hoạch nào Bộ Chính trị cho ý kiến đến 3 lần, thậm chí trình ra hội nghị TƯ 10 để thảo luận như đề án quy hoạch báo chí. 

Tạo điều kiện cho báo chí phát triển

Bộ trưởng cho biết, Bộ Chính trị đánh giá việc quy hoạch báo chí là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến nhiều tổ chức, cá nhân, xã hội. 

Bộ Chính trị nhấn mạnh việc quy hoạch phải làm sao để báo chí phát triển tốt hơn, không có báo tư nhân, không cho phép tư nhân núp bóng. Quy hoạch làm sao không cần nhiều về số lượng mà cần tinh về chất lượng. 

{keywords}
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Xác định vấn đề nhạy cảm, Bộ Chính trị đã 3 lần cho ý kiến

Về nội dung quy hoạch cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định khi Chính phủ ban hành sẽ thông tin rộng rãi. 

Ông cũng nhấn mạnh quy hoạch báo chí phải tạo điều kiện cho báo chí hoạt động, đặc biệt là hoạt động kinh tế thuận lợi. 

Bộ trưởng từng cho biết tháng 5 sẽ công bố quy hoạch báo chí nhưng cho đến nay vẫn chưa công bố. Có ý kiến cho rằng Chính phủ phải báo cáo lên Bộ Chính trị, làm theo hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nên chưa ban hành như kế hoạch?

Không có chuyện đó. Bộ Chính trị không phê duyệt quy hoạch mà chỉ cho ý kiến định hướng tư tưởng. Còn phê duyệt là Thủ tướng. Bao giờ Thủ tướng phê duyệt thì sẽ triển khai. Bộ đã trình chờ Thủ tướng xem xét, quyết định ban hành.

Đưa VTC về VOV để tách khỏi doanh nghiệp

Việc quy hoạch báo chí của Bộ TT&TT hiện nay thực hiện ra sao, thưa Bộ trưởng?   

Không nhất thiết có quy hoạch mới sắp xếp báo chí mà bình thường vẫn sắp xếp. Thậm chí có cơ quan báo chí vi phạm phải đình chỉ, có báo phải thu hồi ấn phẩm phụ, đó là việc bình thường. Nếu có quy hoạch, chúng ta làm đồng loạt hơn. 

Tờ báo, ấn phẩm nào không phù hợp thì không phải cơ quan quản lý yêu cầu mà bản thân cơ quan chủ quản có quyền. Điều 12 luật Báo chí hiện hành quy định chủ quản là người điều chỉnh quyết định cơ quan báo chí đó. 

Bộ TT&TT hiện chưa ban hành quy hoạch nhưng Bộ nhận thấy việc tồn tại một đài truyền hình Kỹ thuật số VTC trong doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó thuộc Bộ quản lý thì bất hợp lý. 

{keywords}
Ấn phẩm không phù hợp, cơ quan chủ quản có quyền quy hoạch lại theo luật hiện hành
Bộ thấy rằng phải đưa VTC ra khỏi doanh nghiệp vì báo chí không nằm trong doanh nghiệp được và VTC là đài lớn, tách ra là hợp lý. 

Bộ đã chủ động đưa VTC ra khỏi Tổng công ty VTC, trở thành đài truyền hình độc lập trực thuộc Bộ TT&TT. 

Nhưng Bộ TT&TT là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí thì không lý gì có một đài truyền hình riêng, đài này lại là đài toàn quốc chứ không của riêng ngành TT&TT nên Bộ chủ động đề nghị Chính phủ chuyển VTC sang cơ quan khác. 

Hiện nay Đài Tiếng nói VN được giao nhiệm vụ thực hiện kênh truyền hình QH, vậy thì việc gì chúng ta có một đài rồi lại thành lập thêm một đài nữa? Trong Đài Tiếng nói VN lại có thêm một đài truyền hình thì có nên không? 

Kênh truyền hình QH là yêu cầu nhiệm vụ cần thiết nên sẽ do đài VTC đảm nhiệm, như thế Nhà nước sẽ không phải đầu tư cơ sở vật chất nữa. Do vậy Bộ TT&TT chủ động đề nghị Chính phủ chuyển Đài VTC về VOV. 

Báo VNMedia của VNPT tới đây chuyển thành trang web của Tập đoàn VNPT không phải tờ báo nữa. Đây là việc làm bình thường của cơ quan chủ quản, không phải vì có quy hoạch mới làm.

Thu Hằng (ghi)