quy hoạch đô thị Cần Giuộc

Cập nhập tin tức quy hoạch đô thị Cần Giuộc

Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc hơn 215km²

Phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An là toàn bộ địa giới hành chính huyện Cần Giuộc, gồm thị trấn Cần Giuộc và 14 xã.