Theo ông Dương Công Đức, Giám đốc Trung tâm Đô thị thông minh Viettel Solutions, quy hoạch luôn được đặt lên hàng đầu, có vai trò quan trọng trong việc điều tiết giao thông, giảm ùn tắc, tai nạn và kẹt xe...

Giao thông luôn là một trong những vấn đề được chính phủ thế giới quan tâm. Việc xử lý phân luồng hiệu quả, thông minh đòi hỏi những bài toán cụ thể, thiết thực. 

Vấn đề quy hoạch luôn quan trọng khi triển khai đô thị thông minh

Bàn về vấn đề này, ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Kinh doanh Khối khách hàng Chính phủ và Doanh nghiệp Microsoft Việt Nam, cho biết giải pháp giao thông thông minh gặp khó bởi điều kiện địa hình, khả năng tiếp cận, triển khai, giám sát công nghệ trong lĩnh vực này có sự khác biệt.

"Quan trọng nhất là phải trở nên thông minh hơn để giải 'phép tính' thiếu đồng bộ để làm giao thông trên thế giới tốt hơn trong tương lai", ông Thắng nhận định. Ông cho rằng cần áp dụng công nghệ phù hợp, thu thập thêm dữ liệu để có giải pháp, quyết định thông minh trong tương lai. Ngoài ra, cũng cần những bài học để rút kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hiệu quả hơn.

"Những bài học này có thể đến từ mỗi công dân. Họ là người trực tiếp tham gia giao thông và hoàn toàn có thể chia sẻ trải nghiệm để tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận, phân tích, có những sáng kiến phù hợp, khắc phục những vấn đề cụ thể", ông Thắng đúc kết.

Tại Việt Nam, quy hoạch luôn là vấn đề đau đầu của những người làm hạ tầng hiện nay. Với thành phố thông minh khi đưa các công nghệ vào kết nối, nếu không có quy hoạch và thiết kế một cách thuận tiện sẽ vô cùng khó cho các đơn vị thi công. Rất nhiều doanh nghiệp khi triển khai giải pháp cho các đô thị thông minh, đặc biệt là khi thi công lắp đặt các thiết bị công nghệ vào các khu đô thị này.