quỹ học bổng

Cập nhập tin tức quỹ học bổng

Công bố Quỹ học bổng Danko trị giá 1 tỷ đồng

Tập đoàn Danko và Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố “Quỹ học bổng Danko” trị giá 1 tỷ đồng dành cho các bạn sinh viên xuất sắc của trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Để thủ khoa học giỏi nhà nghèo không phải bỏ trường

Nhiều sinh viên muốn thi vào ĐH Dược, nhưng đã từ bỏ ước mơ vì lo không có tiền học