quyền Bộ trưởng Y tế

Cập nhập tin tức quyền Bộ trưởng Y tế

Quyền Bộ trưởng Y tế cho biết, dịch Covid-19 khi vào vụ đông xuân sẽ khó khăn hơn, cần tính đến tình huống hàng trăm ca mắc một lúc.

 

Quyền Bộ trưởng Y tế: Đã có 150 ổ dịch, rà soát kịch bản ứng phó

Quyền Bộ trưởng Y tế yêu cầu tất cả các địa phương phải luôn sẵn sàng có dịch, rà lại tất cả các kịch bản ứng phó.