Chính phủ ngày 28/10 vừa ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Theo đó, tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được giảm 80% đến hết ngày 31/12/2023.
Tại Nghị định 94/2021, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định như sau:

Nếu kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, DN phải ký quỹ là 20 triệu đồng (mức cũ là 100 triệu đồng). Nếu kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, tiền ký quỹ là 50 triệu đồng (mức cũ là 250 triệu đồng). Nếu kKinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài, số tiền ký quỹ là 100 triệu đồng (mức cũ là 500 triệu đồng).

{keywords}
Các DN kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế chỉ cần ký quỹ 100 triệu đồng

Số tiền ký quỹ cũng còn 100 triệu đồng (mức cũ là 500 triệu đồng) với các DN kin doanh kinh doanh đưa khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Chính phủ giao Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định này.

Các ngân hàng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ cũ, cấp mới Giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo mức ký quỹ nêu trên và hoàn trả số tiền chênh lệch giữa mức ký quỹ theo quy định kể từ ngày Nghị định 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực.

Đồng thời, các ngân hàng cũng gửi danh sách, thông tin doanh nghiệp đã tiến hành đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

Với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, nếu đã được cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành có thể đổi Giấy chứng nhận theo mức quy định tại Nghị định 94/2021/NĐ-CP và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Từ ngày 1/1/2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức ký quỹ quy định cũ.

Nghị định 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành (28/10). Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định mới được thự hiện đến hết ngày 31/12/2023. Từ ngày 1/1/2024, mức ký quỹ sẽ quay trở về mức cũ.

Như vậy, với quy định mới này, các DN kinh doanh dịch vụ lữ hành có thể rút một phần số tiền ký quỹ để chi trả lương nhân viên, phục hồi hoạt động kinh doanh trong bối cảnh khó khăn, thiệt hại nặng nề do dịch Covid-19 trong vòng 2 năm qua.

Ngọc Hà

Bước ra khỏi sự sợ hãi: Mong đừng nay mở, mai đóng

Bước ra khỏi sự sợ hãi: Mong đừng nay mở, mai đóng

Du lịch là ngành có tính liên kết cao. Để khôi phục hoạt động du lịch, cần bước ra khỏi sự sợ hãi về dịch Covid-19. Các địa phương sớm mở cửa đón khách ngoại tỉnh và ban hành các tiêu chí thống nhất để đón khách.