- QH vừa hoàn tất bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ mới.

Xem chi tiết về các thành viên Chính phủ TẠI ĐÂY

Đề nghị bổ nhiệm đối với 3 phó thủ tướng và 18 bộ trưởng, trưởng ngành của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được các ĐBQH phê chuẩn sáng nay. 

Theo đó, tỉ lệ bầu các thành viên Chính phủ mới như sau:  

3 Phó Thủ tướng:

+ Ông Trương Hòa Bình89,47% (442 ĐB) đồng ý, 9,11% (45 ĐB) không tán thành

+ Ông Vương Đình Huệ89,47%  (442 ĐB) đồng ý, 8,91% (44 ĐB) không tán thành

+ Ông Trịnh Đình Dũng81,78%  (404 ĐB) đồng ý, 16,80% (83 ĐB) không tán thành

{keywords}
Các thành viên Chính phủ mới ra mắt. Ảnh: Hoàng Long

18 Bộ trưởng, trưởng ngành:

+ Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch93,52%  (462 ĐB) đồng ý, 5,06% (25 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Tô Lâm92,91% (459 ĐB) đồng ý, 5,67% (28 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân77,94%  (385 ĐB) đồng ý, 20,45% (101 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long77,94% (385 ĐB) đồng ý, 20,65% (102 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng84,82% (419 ĐB) đồng ý, 13,56% (67 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh85,43%  (422 ĐB) đồng ý, 12,96% (64 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà87,75% (434 ĐB) đồng ý, 10,73% (53 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà: 85,02% (420 ĐB) đồng ý, 13,56% (67 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn85,83% (424 ĐB) đồng ý, 12,75% (63 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện87,65% (433 ĐB) đồng ý, 10,93% (54 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh88,06% (435 ĐB) đồng ý, 10,31% (51 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ78,14%  (386 ĐB) đồng ý, 20,45% (101 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến93,72% (463 ĐB) đồng ý, 4,86% (24 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa84,21% (416 ĐB) đồng ý, 14,17% (70 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung60,75% (300 ĐB) đồng ý, 37,25% (184 ĐB) không tán thành.

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng78,74% (389 ĐB) đồng ý, 19,84% (98 ĐB) không tán thành.

+ Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu72,47% (358 ĐB) đồng ý, 25,51% (126 ĐB) không tán thành.

+ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng81,58% (403 ĐB) đồng ý, 16,80% (83 ĐB) không tán thành.

Chung Hoàng - Hồng Nhì - Minh Thư - Thúy Hạnh