UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chiều 27/12 tổ chức họp nghe việc gỡ vướng cho các dự án cảng biển chậm triển khai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh này có 21 dự án đang bị chậm tiến độ.

Tại cuộc họp, Sở GTVT tỉnh này đề xuất: Đối với 12 dự án chậm tiến độ do nhà đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục đất đai, xây dựng và không triển khai theo giấy chứng nhận đầu tư thì tỉnh cần yêu cầu chủ đầu tư có cam kết cụ thể về thời gian hoàn thành thủ tục, nghĩa vụ về tài nguyên môi trường, xây dựng sau khi thanh tra từng dự án và tiến hành đóng tiền ký quỹ thực hiện dự án. Nếu chủ đầu tư tiếp tục không chấp hành thì thu hồi không điều kiện.

Đối với ba dự án chậm triển khai do vướng mặt bằng, đường dẫn và san lấp mặt bằng thì tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT, huyện Tân Thành phối hợp giải quyết cho nhà đầu tư. Đối với sáu dự án còn lại không vướng mặt bằng thì yêu cầu chủ đầu tư thực hiện.

{keywords}
Một cảng biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khẳng định tỉnh đã xác định xây dựng cụm cảng Cái Mép - Thị Vải là cảng trung chuyển quốc tế. Do đó Sở GTVT phải phối hợp với Bộ GTVT, các ngành liên quan xây dựng lại quy hoạch cảng, đồng thời quy hoạch lại luồng lạch, giao thông, đáp ứng yêu cầu cho hoạt động của các cảng biển.

Ông Trình yêu cầu đối với các dự án chậm triển khai thì nghiên cứu giải pháp thu hồi, tiến tới sáp nhập các dự án nhỏ thành các cảng lớn, có khả năng tiếp nhận cùng lúc nhiều tàu lớn vào cập cảng. Theo báo cáo của Sở GTVT, đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Bà Rịa - Vũng Tàu có 57 dự án cảng biển được quy hoạch với tổng công suất năm 2030 trên 160 triệu tấn/năm, trong đó đã có 31 dự án đi vào hoạt động.

(Theo PLO)