rải vàng mã

Cập nhập tin tức rải vàng mã

Cấm rải tiền, giấy vàng mã trên đường đưa tang

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa yêu cầu các cơ quan liên quan tuyên truyền phố biến về việc "Cấm rải tiền VN và các loại tiền của nước ngoài trên đường đưa tang”.

Vàng mã rải đầy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đơn vị quản lý cao tốc ước tính trung bình mỗi ngày có 10-12 đoàn xe phục vụ tang lễ đi trên cao tốc. Xe tang đi đến đâu bà con rải tiền vàng đến đó làm tăng nguy cơ tai nạn và mất vệ sinh môi trường.