rận mu

Cập nhập tin tức rận mu

Tiến hành gây tê tại chỗ, bác sĩ lấy ra gần 100 con rận mu và hơn 100 trứng ký sinh trên mi mắt người bệnh.