Ranked LoL

Cập nhập tin tức Ranked LoL

LMHT: Riot nên xem xét xóa bỏ chuỗi ba trận thăng hạng

(GameSao.vn) – Nếu được, hãy bỏ luôn cả hệ thống Giáng Cấp!