rau mồng tơi

Cập nhập tin tức rau mồng tơi

Rau mồng tơi có thể chữa một loạt bệnh "phòng the" ở nam giới.

Nguy hại không ngờ từ món rau mồng tơi

Ngoài để ăn, mồng tơi còn được dùng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, nếu lạm dụng có thể đem đến nguy hại cho sức khỏe. 

Chữa bệnh 'phòng the' nam giới bằng rau mồng tơi

Rau mồng tơi còn có các tên mùng tơi, tầm tơi (Tuệ Tĩnh), tên Hán là lạc quỳ, đằng quỳ, đằng nhi thái, chung quỳ, yên chi thái, đằng thái, có thể chữa một loạt bệnh "phòng the" ở nam giới.