rau quả nhiễm độc

Cập nhập tin tức rau quả nhiễm độc

Tài tình biến rau quả nhiễm độc thành an toàn

Chỉ cần cho rau quả vào ngâm trong nước muối pha loãng, sau đó rửa lại nhiều lần dưới vòi nước đang chảy.