rong sụn

Cập nhập tin tức rong sụn

Sản phẩm nước rong biển ép đầy mới lạ tạo nên từ rong sụn, sâm Fansipan, trái bòn bon, chanh leo… cho thấy thêm những tiềm năng mới để nông sản Việt nâng tầm giá trị.

Độc đáo nước ép từ rong sụn và sâm Fansipan

Từ rong sụn và sâm Fansipan, thị trường có thêm sản phẩm nước ép độc đáo, bổ dưỡng.