ruộng bí xanh

Cập nhập tin tức ruộng bí xanh

Kẻ xấu nhẫn tâm cắt đứt gốc ruộng bí xanh đang kỳ thu hoạch

Ruộng bí xanh 500m2 trĩu quả đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch ở xã Thanh Chi (huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị kẻ xấu cắt đứt toàn bộ gốc, quả bị chém đứt khúc. Người nông dân phải ngậm ngùi bán quả non cho thương lái.