sách cho em

Cập nhập tin tức sách cho em

Sách cho em gây quỹ tặng sách cho 6000 trẻ em Hà Giang

Toàn bộ lợi nhuận từ tiền bán vé của chương trình 'Quân Tốt biên cương' ngày 20/5 sẽ được sử dụng để trang bị sách cho khoảng 6000 trẻ em Hà Giang.

Chuyến đi - đêm nhạc đẫm tình người

Chuyến đi - đêm nhạc thiện nguyện vừa diễn ra tại Trung tâm văn hoá Pháp khiến người xem xúc động bởi sự nhân văn và thấm đẫm tình người.