sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Cập nhập tin tức sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Nghị định 57: Chính sách ưu đãi công nghiệp hỗ trợ cần sát thực tế

Nghị định 57 vừa được ban hành về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Sẽ tổ chức Hội chợ, triển lãm trưng bày các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố năm 2020, thành phố Hà Nội chủ trương đẩy mạnh tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế trưng bày các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ để thúc đẩy ngành này phát triển.