sản xuất chip bán dẫn

Cập nhập tin tức sản xuất chip bán dẫn

Việt Nam thăng hạng trên chuỗi giá trị bán dẫn

Đây là tiêu đề bài viết của hai tác giả Phan Le và Hai Thanh Nguyen đến từ Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đăng trên trang web East Asia Forum ngày 15/11.