sao độc lập

Cập nhập tin tức sao độc lập

Tinh thần tự hào Việt Nam trong 'Sao độc lập'

Chương trình "Sao Độc lập" đã thể hiện niềm tự hào của người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh, bảo vệ đất nước vì nền độc lập dân tộc.

Tự hào giai điệu “Sao Độc lập"

Tối 1/9 tại Bộ Quốc phòng, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình "Sao Độc Lập".