Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: hiện nay, chức danh thư ký của bộ trưởng, thứ trưởng, Bí thư các tỉnh ủy không có trong Luật cán bộ công chức.

Chiều 2/11, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu 3 vấn đề mà đại biểu quan tâm trong đó có việc bổ nhiệm chức danh hàm.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: hiện nay, chức danh thư ký của bộ trưởng, thứ trưởng, Bí thư các tỉnh ủy không có trong Luật cán bộ công chức nên sẽ bổ sung cùng với đề án về hàm.

{keywords}

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Ông Lê Vĩnh Tân nêu rõ: việc xây dựng và quy định bổ nhiệm chế độ hàm triển khai thực hiện theo Nghị quyết 87 ngày 28/11/2014 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 khóa 13, chỉ đạo của Thủ tướng giao cho Bộ nghiên cứu, đề xuất phương án bổ nhiệm chức danh hàm đối với cán bộ công chức.

Bộ Nội vụ đã hoàn thành nghiên cứu cán bộ công chức cấp hàm trong hệ thống các chức danh, chức vụ ở cơ quan hành chính Nhà nước. Sau khi nghiên cứu trao đổi, Bộ Nội vụ đã có tờ trình số 4607 ngày 8/10/2015 báo cáo Thủ tướng về việc nghiên cứu bổ nhiệm chức danh hàm.

Sau đó, Thủ tướng đã có công văn chỉ đạo số 8922 ngày 29/10/2015 giao cho Bộ tiếp tục hoàn thiện đề án theo hướng xác định rõ, giải thích văn bản pháp luật ban hành, chế độ bổ nhiệm hàm là theo Nghị định của Chính phủ hay quyết định của Thủ tướng.

Giải thích điều này, ông Tân nói: Trong Luật cán bộ công chức không có chức danh hàm nên gây khó khăn trong việc xây dựng Nghị định.

Đến ngày 19/7/2016, Bộ đã có báo cáo số 3431 gửi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc xây dựng văn bản pháp luật bổ nhiệm chức danh hàm.

Đến ngày 11/8, Văn phòng Chính phủ có văn bản nêu ý kiến của Phó Thủ tướng giao Bộ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng dự thảo Nghị định này để xin ý kiến Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho hay: Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu vấn đề này.

Theo ý kiến của Ban tổ chức Trung ương, Bộ đã có trình Thủ tướng việc tiếp tục nghiên cứu để sau khi hoàn chỉnh việc bổ sung 2 quyết định cán bộ của Đảng chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ xây dựng chức danh hàm.

(Theo VOV)