- Bên lề kỳ họp HĐND tỉnh sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền cho biết, sẽ xử lý cương quyết các công trình thi công sai phạm...

{keywords}
Ông Huỳnh Thanh Điền (Ảnh: TH Nghệ An)

- Tỉnh có nhiều công trình thi công tòa nhà cao tầng chưa được cấp phép, UBND tỉnh có chỉ đạo gì để chấn chỉnh thực trạng này?

Hiện nay, đã có Nghị định 180 phân cấp ngay cả cán bộ xã cũng có thể đình chỉ thi công dự án. Sau đó đến lực lượng thanh tra trật tự đô thị. 

Thật ra là chủ đầu tư thường làm ẩu khi thủ tục cấp phép chưa có. Còn lực lượng chức năng bận bịu nhiều, chưa kịp thời theo dõi hết được.

- Những công trình đã xây dựng xong, đưa vào sử dụng mà chưa cấp phép sẽ bị xử lý như thế nào, thưa ông?

Quan điểm của UBND tỉnh Nghệ An là cương quyết xử lý tất cả các sai phạm trong quá trình thi công của chủ đầu tư. Dù công trình đã hoàn thành hay đang xây dựng.

Nếu doanh nghiệp nào không chấp hành thì sẽ cưỡng chế vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Theo thống kê của UBND TP Vinh, có 12 doanh nghiệp xây dựng nhà cao tầng chưa được cấp phép ở TP. Kỳ họp lần này có đưa ra chất vấn?

Tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo quyết liệt xử lý sai phạm tất cả các công trình. Chúng tôi sẽ ra soát lại toàn bộ quá trình các khâu cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp. 

Trong kỳ họp HĐND tỉnh kỳ này, Sở Xây dựng sẽ trả lời chất vấn đại biểu về vấn đề này.

- Doanh nghiệp than phiền về việc xin thủ tục cấp phép ở Sở Xây dựng còn gặp nhiều khó khăn?

Không phải là do cơ chế. Đã có quy định thời gian cấp phép là bao nhiêu ngày. Về nguyên tắc là phải chấp hành các quy định của pháp luật.

Quốc Huy (thực hiện)