M.B (Theo Unveiled)

Trái đất sẽ ra sao nếu kích nổ trái bom nguyên tử mạnh nhất trong không gian?

Trái đất sẽ ra sao nếu kích nổ trái bom nguyên tử mạnh nhất trong không gian?

Chúng ta đều biết sẽ là một thảm hoạ nếu một quả bom nguyên tử nổ trên mặt đất. Thế nhưng, nếu chúng được kích hoạt trong không gian thì sao?