sen kim liên

Cập nhập tin tức sen kim liên

Kim Liên: Hợp tác xã Sen có 11 sản phẩm đạt OCOP

Thời gian qua, việc phát triển sản phẩm hàng hóa từ các nông sản, sản phẩm truyền thống được tỉnh Nghệ An quan tâm và phát triển; trong đó, nhiều sản phẩm đặc sản riêng của các vùng miền đã được xây dựng thành sản phẩm OCOP.