sếp tồi

Cập nhập tin tức sếp tồi

4 kiểu 'sếp tồi'

Infographic chia sẻ 4 phong cách lãnh đạo không hiểu quả, thể hiện qua những hình mẫu phổ biến chúng ta thường gặp trong cuộc sống.

10 đặc điểm của những vị “sếp” kém cỏi

Một công việc lý tưởng không chỉ là đúng niềm đam mê, thu nhập tốt, mà còn là đồng nghiệp tốt và người quản lý tuyệt vời.