Shinhan Bank

Cập nhập tin tức Shinhan Bank

Dồn tiền cuối năm, bà Thái Hương thêm 1.000 tỷ, Bầu Hiển tăng 3.000 tỷ

Các ngân hàng dồn dập tăng vốn vào thời điểm cuối năm trước thời điểm áp dụng chuẩn Basel II còn vài ngày. Tăng vốn từng giúp các đại gia thoát vượt rào sở hữu và giờ đây có thể là hoàn thành chuẩn Basel.

Không ra sân, Xuân Trường vẫn đút túi tiền tỷ

Tiền vệ Xuân Trường mới ký hợp đồng trở thành đại diện thương hiệu độc quyền cho ngân hàng Shinhan Bank của Hàn Quốc.