Silly Sausage: Doggy Dessert

Cập nhập tin tức Silly Sausage: Doggy Dessert

Silly Sausage - Khi chó cũng "dẻo như bún"

Trong Silly Sausage: Doggy Dessert, người chơi sẽ phải điều khiển một chú chó có khả năng co dãn như "người cao su" Luffy trong One Piece.