sính bằng cấp

Cập nhập tin tức sính bằng cấp

Người chạy bằng cấp ngoài mục đích có chỗ làm tốt, vị trí ngon, bổng lộc nhiều, còn tự tạo cho mình một uy tín giả thông qua cái vỏ bọc có tấm bằng “cử nhân này, thạc sĩ nọ, tiến sĩ kia”.

“Quốc tế hóa” tiến sĩ: Những con đường… ảo trước mặt?

Nâng cao chất lượng TS là điều cần phải làm. Tuy vậy, mọi giải pháp liên quan đến giáo dục suy cho cùng đều phải trên cơ sở khoa học, thực tiễn, và có tính khả thi.