sinh con thứ hai

Cập nhập tin tức sinh con thứ hai

Vì sao các cặp đôi trẻ ở Trung Quốc 'ngại' thêm con?

Các gia đình Trung Quốc hiện nay hoàn toàn không muốn có thêm con thứ hai vì gánh nặng về mặt kinh tế, dù họ đã được chính phủ khuyến khích tăng tỷ lệ sinh.

Cha mẹ Hổ Trung Quốc kiệt sức với mời gọi sinh con thứ 2

Không chỉ vấn đề tài chính mới ngăn cản họ sinh thêm đứa con thứ hai.