Mới đây, một cá nhân đã bị Cục Thuế TP HCM truy thu và phạt 4,1 tỉ đồng

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, năm 2018 cơ quan này đã chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, giám sát việc kê khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế nhằm chống các hành vi gian lận thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế xây dựng và triển khai đề án rà soát, sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính chậm nộp; đề án nhận nghĩa vụ thuế và công khai số thuế của một người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục.

Đáng chú ý, Tổng cục Thuế xây dựng đề án thực hiện công tác giám sát quản lý thanh tra, kiểm tra thuế; thanh, kiểm tra thuế điện tử, xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác kiểm tra thuế.

Bên cạnh đó yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố xử lý thông tin giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018, đôn đốc số thu sau thanh tra, kiểm tra vào ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng nông, lâm thuỷ sản...

Kết quả trong năm 2018, toàn ngành thuế đã tiến hành thanh, kiểm tra đối với 87.248 doanh nghiệp, tăng thu qua thanh tra, kiểm tra hơn 16.438 tỷ đồng.