Sở GD-ĐT Hà Nam

Cập nhập tin tức Sở GD-ĐT Hà Nam

Liên tiếp ra 2 đề thi ẩu khiến phụ huynh bức xúc

Trưởng phòng GD-ĐT TP Phủ Lý, Hà Nam bà Nguyễn Thị Ngà cho hay ngay sau khi mở đề và phát hiện các lỗi trên, đơn vị này đã chỉ đạo toàn bộ các hội đồng thi sửa lỗi và cho thêm thời gian làm bài cho các em

Đề kiểm tra Giáo dục công dân ra ẩu khiến phụ huynh bức xúc

Câu hỏi 3 điểm trong đề kiểm tra học kỳ II môn Giáo dục công dân lớp 6 của Phòng GD-ĐT Phủ Lý, Hà Nam khiến phụ huynh bức xúc, học sinh hoang mang.