sở hữu chung

Cập nhập tin tức sở hữu chung

Chồng chết, vợ có được bán nhà khi vẫn còn mẹ chồng?

Bố mẹ tôi cùng đứng tên một ngôi nhà. Hiện bố đã mất, chỉ có bà nội và mẹ tôi sống cùng nhau trong ngôi nhà đó. Xin hỏi luật sư nếu mẹ tôi muốn bán nhà đó thì phải làm thế nào?

Nhà xây trên đất bố mẹ chồng, vợ có được chia phần?

Nay, do anh tôi ngoại tình, vợ chồng thống nhất ly hôn. Xin hỏi luật sư ngôi nhà đó có thuộc sở hữu chung của vợ chồng chị tôi không?