Số sao

Cập nhập tin tức Số sao

Số sao của khách sạn thực chất có ý nghĩa gì?

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng cùng một khách sạn nhưng sẽ được đánh số sao khác nhau trên mỗi nền tảng đặt phòng hay không?