Theo đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu các cơ quan tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, giải tán, thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không để các tổ chức này tái nhóm, hình thành các tụ điểm hoạt động mới; không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khóa....

anh 1.jpeg
Sơn La kiên quyết đấu tranh với "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" (Ảnh minh hoạ) 

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực cho người tin theo và xã hội của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, như hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người tin theo tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi...

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm các hành vi trên không gian mạng.

Đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các tổ chức tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các hoạt động vi phạm pháp luật, tác hại do “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” gây ra để nâng cao nhận thức, cảnh giác, ngăn chặn, xử lý hoạt động vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đạo đức tôn giáo của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chú ý làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể các cấp từ tỉnh đến địa phương cơ sở tăng cường công tác thông tin, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền cho học sinh, sinh viên nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” để cảnh giác, không bị lôi kéo; xử lý theo quy chế, kỷ luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức đối với người tham gia đảm bảo đúng quy định của pháp luật.