speedrunner in Mario

Cập nhập tin tức speedrunner in Mario

Bao nhiêu năm trời, nhiều game thủ vẫn nghĩ các để game thủ tự giải thoát trong Mario

Nhiều game thủ vẫn tin rằng sẽ có cách để điều khiển công chúa Peach tự cứu mình trong Paper Mario.