Søren “Bjergsen” Bjerg

Cập nhập tin tức Søren “Bjergsen” Bjerg

[LMHT] Bàn về sự ‘hiện diện’ trong mỗi trận đấu

(GameSao) - Cách mà bạn gây ảnh hưởng đến những quyết định của đối phương như thế nào sẽ liên quan trực tiếp đến sự “hiện diện” của bạn có đủ lớn trọng mỗi trận đấu LMHT không?